காஞ்சிபுரம் பட்டு

வடிகட்டி
    ஜேபி சில்க்ஸில் காஞ்சிபுரம் பட்டுப் புடவைகளின் எங்களின் பிரத்யேக சேகரிப்புடன் காலத்தால் அழியாத நேர்த்தியான உலகிற்குள் நுழையுங்கள். ஒவ்வொரு திரைச்சீலையும் பல நூற்றாண்டுகளின் நெசவு பாரம்பரியத்தையும் இந்த நேர்த்தியான படைப்புகளை வரையறுக்கும் கலை நுணுக்கத்தையும் உள்ளடக்கியது. காஞ்சிபுரம் நகரத்தில் நுணுக்கமாகக் கையால் நெய்யப்பட்ட இந்தப் புடவைகள் வெறும் ஆடைகளை விட அதிகம்; அவை கைவினைத்திறனின் கொண்டாட்டம். எங்கள் சேகரிப்பில் வண்ணங்களின் கெலிடோஸ்கோப், புராணங்கள் மற்றும் இயற்கையால் ஈர்க்கப்பட்ட சிக்கலான வடிவங்கள் மற்றும் சிறந்த பட்டு மூலம் மட்டுமே அடையக்கூடிய ஆடம்பரமான அமைப்பு உள்ளது.
    நீங்கள் ஒரு திருமணமாக இருந்தாலும் சரி, சம்பிரதாய நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் சரி, கலாச்சார விழாவாக இருந்தாலும் சரி, நமது காஞ்சிபுரம் பட்டுப் புடவைகள் கருணையின் உருவகம். ஜேபி சில்க்ஸ் நீங்கள் புடவையை மட்டும் அணியவில்லை என்பதை உறுதி செய்கிறது; நீங்கள் ஒரு பாரம்பரியத்தை அணிந்திருக்கிறீர்கள், காலத்தால் அழியாத கலைத்திறன் மற்றும் அதிநவீன வசீகரத்தின் இணைவுக்கான சான்றாகும்.
    58 தயாரிப்புகள்
    New Arrival
    New Arrival