நீலம் மற்றும் இளஞ்சிவப்பு காஞ்சிபுரம் பட்டுப் புடவை - A995

வழக்கமான விலைMRP Rs. 15,685.00 (inclusive of all taxes)
/

  • Made in India
  • Cash On Delivery within India
  • உலகளாவிய கப்பல் போக்குவரத்து
  • இலகு-எடை
  • கையிருப்பில் உள்ளது, அனுப்ப தயாராக உள்ளது
  • வழியில் சரக்கு

Elevate Your Fabric Care with JP Silks:

எங்கள் இலகுரக காஞ்சிவரம் பட்டுப் புடவையில் அமைதியான நீலநிற நிழலில் சிரமமில்லாத நேர்த்தியானது ஆறுதலைச் சந்திக்கிறது. ஜரியில் நெய்யப்பட்ட மென்மையான சிறிய ப்யூட்டிஸால் அலங்கரிக்கப்பட்ட இந்தப் புடவை, வடிவமைப்பிற்கு நுட்பமான அழகைச் சேர்க்கும் வகையில் இணையாக ஓடும் கோடுகளைக் கொண்டுள்ளது. சிறிய பார்டர் புடவை அதன் சிறப்பம்சமாக இளஞ்சிவப்பு நிற பல்லுவைக் காண்கிறது, இது ஒரு அறிக்கையை உருவாக்கும் வைரம் மற்றும் இலை வடிவங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. குழுமத்தை முடிக்க, தங்கக் கோடிட்ட ஜரி விவரங்களுடன் பொருந்தக்கூடிய இளஞ்சிவப்பு ரவிக்கையைச் சேர்த்துள்ளோம், இந்த அழகான உடைக்கு சரியான முடிவைச் சேர்த்துள்ளோம்.

நிறம்: நீலம் மற்றும் இளஞ்சிவப்பு
துணி: காஞ்சிபுரம் பட்டு
*Packed and Distributed by Jp SIlks
  • Color: Blue and Pink
  • Fabric: Kanchipuram Silk

Kanchipuram silk is meticulously crafted through a multistep process. Silk threads are extracted, dyed in vibrant hues, and intricately handwoven on traditional looms. Skilled artisans weave in traditional motifs and often incorporate zari for embellishment. The result is a luxurious fabric known for its cultural richness and timeless elegance.

Please note that the product's actual color may vary slightly from the image due to differences in device and screen settings, as monitors and screens have varying color display capabilities.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Blue and Pink Kanchipuram Silk Saree - A995 - View 1
Blue and Pink Kanchipuram Silk Saree - A995 - View 2
Blue and Pink Kanchipuram Silk Saree - A995 - View 3
Blue and Pink Kanchipuram Silk Saree - A995 - View 4
Blue and Pink Kanchipuram Silk Saree - A995 - View 5

சமீபத்தில் பார்த்தது