கடற்படை நீலம் மற்றும் சிவப்பு கைத்தறி புடவை - D5821

வழக்கமான விலைMRP Rs. 4,700.00 (inclusive of all taxes)
/

  • Made in India
  • Cash On Delivery within India
  • உலகளாவிய கப்பல் போக்குவரத்து
  • இலகு-எடை
  • கையிருப்பில் உள்ளது, அனுப்ப தயாராக உள்ளது
  • வழியில் சரக்கு

Elevate Your Fabric Care with JP Silks:

எங்களின் நீல நீல நிற புடவையுடன் நேர்த்தியான கடலில் மூழ்குங்கள், அங்கு நுட்பமானது முடிவற்ற சாத்தியங்களை சந்திக்கிறது. பணக்கார நீல நிற சாயல், காலமற்ற கருணை மற்றும் பல்துறை பாணி இரண்டிற்கும் உங்களுக்கான டிக்கெட் ஆகும். சிக்கலான ராஜ்கோட் படோலா வடிவமைப்பு, உடலை அழகுபடுத்துவது, பாரம்பரிய கலைத்திறனுக்கு ஒரு தலையாயது, அதே நேரத்தில் வெள்ளி ஜாரி பார்டர் செழுமையின் தொடுதலை சேர்க்கிறது. ஆனால் உண்மையான நட்சத்திரம் என்பது மாறுபட்ட கோடிட்ட பட்டோலா பல்லு, கண்ணைக் கவரும் ஒரு படைப்பு திருப்பம். இந்த லைட்வெயிட் லினன் புடவை ஃபேஷன் மட்டுமல்ல; எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திற்கும் சிரமமின்றி மாற்றியமைக்கும் ஒரு கலை அறிக்கை இது, உங்களை பாணி மற்றும் படைப்பாற்றலின் சுருக்கமாக ஆக்குகிறது.

நிறம்: கடற்படை நீலம் மற்றும் சிவப்பு
துணி: கைத்தறி/ ராஜ்கோட் படோலா அச்சு

PHOTOGRAPHY DISCLAIMER

Please note that the product's actual color may vary slightly from the image due to differences in device and screen settings, as monitors and screens have varying color display capabilities.

  • Color: Navy Blue and Red
  • Fabric: Linen/ Rajkot Patola Print

Linen is a natural fabric made from the fibres of the flax plant. Known for its breathability and crisp texture. The fabric is valued for its natural lustre, durability, and ability to wick moisture away from the body, making it comfortable in warm weather.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

*Packed and Distributed by Jp SIlks
Navy Blue and Red Linen Saree - D5821 - View 1
Navy Blue and Red Linen Saree - D5821 - View 2
Navy Blue and Red Linen Saree - D5821 - View 7
Navy Blue and Red Linen Saree - D5821 - View 3
Navy Blue and Red Linen Saree - D5821 - View 4
Navy Blue and Red Linen Saree - D5821 - View 5
Navy Blue and Red Linen Saree - D5821 - View 6

நீயும் விரும்புவாய்


சமீபத்தில் பார்த்தது