ராணி பிங்க் மற்றும் டீல் ப்ளூ காஞ்சிபுரம் பட்டுப் புடவை - D4715

வழக்கமான விலைMRP Rs. 10,330.00 (inclusive of all taxes)
/

  • Made in India
  • Cash On Delivery within India
  • உலகளாவிய கப்பல் போக்குவரத்து
  • இலகு-எடை
  • கையிருப்பில் உள்ளது, அனுப்ப தயாராக உள்ளது
  • வழியில் சரக்கு

Elevate Your Fabric Care with JP Silks:

ராணி இளஞ்சிவப்பு நிறத்தின் வசீகரிக்கும் நிழலில் எங்கள் இலகுரக காஞ்சிபுரம் பட்டுப் புடவையுடன் நேர்த்தியான நேர்த்தியுடன் அடியெடுத்து வைக்கவும். புடவையில் கோடிட்ட தங்க நிற ஜாரி வடிவங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட உடலைக் கொண்டுள்ளது, இது அதிநவீனத்தை அளிக்கிறது. கோடுகள் கொண்ட தங்க நிற ஜாரி பார்டர், மாம்பழ வடிவங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது, மற்றும் நீல நீல நிற செல்வம் ஆகியவை காலமற்ற கவர்ச்சியை சேர்க்கின்றன. விரிவாக நெய்யப்பட்ட தங்க ஜரி பல்லு செழுமையையும் கருணையையும் வெளிப்படுத்துகிறது. ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாறுபாட்டை உருவாக்க, ஒரு திடமான தங்க ஜரி பார்டர் கொண்ட டீல் ப்ளூ ரவிக்கை, பாரம்பரியம் நவீனத்தை சந்திக்கும் பல்வேறு நிகழ்வுகளுக்கு இந்த குழுமத்தை சரியானதாக்குகிறது.

நிறம்: ராணி பிங்க் மற்றும் டீல் ப்ளூ
துணி: காஞ்சிபுரம் பட்டு
*Packed and Distributed by Jp SIlks
  • Color: Rani Pink and Teal Blue
  • Fabric: Kanchipuram Silk

Kanchipuram silk is meticulously crafted through a multistep process. Silk threads are extracted, dyed in vibrant hues, and intricately handwoven on traditional looms. Skilled artisans weave in traditional motifs and often incorporate zari for embellishment. The result is a luxurious fabric known for its cultural richness and timeless elegance.

Please note that the product's actual color may vary slightly from the image due to differences in device and screen settings, as monitors and screens have varying color display capabilities.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

No reviews
Rani Pink and Teal Blue Kanchipuram Silk Saree - D4715 - View 1
Rani Pink and Teal Blue Kanchipuram Silk Saree - D4715 - View 2
Rani Pink and Teal Blue Kanchipuram Silk Saree - D4715 - View 3
Rani Pink and Teal Blue Kanchipuram Silk Saree - D4715 - View 4
Rani Pink and Teal Blue Kanchipuram Silk Saree - D4715 - View 5
Rani Pink and Teal Blue Kanchipuram Silk Saree - D4715 - View 6

நீயும் விரும்புவாய்


சமீபத்தில் பார்த்தது