டீல் கிரீன் மற்றும் வயலட் காஞ்சிபுரம் பட்டுப் புடவை - D7215

வழக்கமான விலைMRP Rs. 20,900.00 (inclusive of all taxes)
/

  • Made in India
  • Cash On Delivery within India
  • உலகளாவிய கப்பல் போக்குவரத்து
  • இலகு-எடை
  • கையிருப்பில் உள்ளது, அனுப்ப தயாராக உள்ளது
  • வழியில் சரக்கு

Elevate Your Fabric Care with JP Silks:

எங்களின் இலகுரக காஞ்சிபுரம் பட்டுப் புடவையின் டீல் பச்சை நிறத்தில் வசீகரிக்கும் நிழலில் குறைத்து மதிப்பிடப்பட்ட நேர்த்தியைக் கண்டறியவும். இந்த புடவையின் உடலானது மென்மையான மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட அழகான கோடிட்ட வடிவங்களைக் கொண்டுள்ளது. செப்புக் கரையுடன் கூடிய துடிப்பான வயலட் சாயல், அதிநவீனத்தை சேர்க்கிறது. முழு செப்பு ஜரி பல்லு அதன் செழுமையான வடிவமைப்புடன் குழுமத்தை நிறைவு செய்கிறது. சிரமமின்றி நேர்த்தியான மற்றும் பல்துறை, இந்த சேலை பல்வேறு நிகழ்வுகளுக்கு ஏற்றது, பாரம்பரியம் மற்றும் சமகால பாணியின் தடையற்ற கலவையை வெளிப்படுத்துகிறது.

நிறம்: டீல் பச்சை மற்றும் வயலட்
துணி: காஞ்சிபுரம் பட்டு
*Packed and Distributed by Jp SIlks
  • Color: Teal Green and Violet
  • Fabric: Kanchipuram Silk

Kanchipuram silk is meticulously crafted through a multistep process. Silk threads are extracted, dyed in vibrant hues, and intricately handwoven on traditional looms. Skilled artisans weave in traditional motifs and often incorporate zari for embellishment. The result is a luxurious fabric known for its cultural richness and timeless elegance.

Please note that the product's actual color may vary slightly from the image due to differences in device and screen settings, as monitors and screens have varying color display capabilities.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Teal Green and Violet Kanchipuram Silk Saree - D7215 - View 1
Teal Green and Violet Kanchipuram Silk Saree - D7215 - View 3
Teal Green and Violet Kanchipuram Silk Saree - D7215 - View 2
Teal Green and Violet Kanchipuram Silk Saree - D7215 - View 4
Teal Green and Violet Kanchipuram Silk Saree - D7215 - View 5

சமீபத்தில் பார்த்தது